nacionalne-manjine.info

Stranica www.nacionalne-manjine.info nastala je u sklopu projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi" kojeg je financirala Europska unija, a provodio WYG International i CPM od lipnja 2006. do studenoga 2007.

29. Lipanj 2012.

ANALIZA PREPREKA učinkovitom djelovanju vijeća nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi u Republici Hrvatskoj.

HR (1,4M)

EN (1,3M)

PRIRUČNIK za članove vijeća nacionalnih manjina i lokalne vlasti koji bi im trebao poslužiti kao operativno oruđe u njihovom svakodnevnom radu.

HR (2,4M)

ZASTUPANJE INTERESA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ. Dokument potpore daljnjem razvoju politike prema nacionalnim manjinama izrađen u okviru projekta.

HR (674,8K)

EN (575,4K)