nacionalne-manjine.info

Stranica www.nacionalne-manjine.info nastala je u sklopu projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi" kojeg je financirala Europska unija, a provodio WYG International i CPM od lipnja 2006. do studenoga 2007.

12. Rujan 2014.

Savjet za nacionalne manjine
Mesnička 23 Zagreb

tel. 01/4569-286
fax. 01/ 4569-297
e-mail: savjet.manjine@sssnm.vlada.hr

1. g. ALEKSANDAR TOLNAUER, predstojnik Stručne službe
2. TIBOR VARGA, dipl. oec., zamjenik predstojnika,
3. MILICA ŠAŠ, dipl. iur., savjetnica,
4. ZDENKA OMRČEN, viši stručni referent,
5. JASNA BOGDANIĆ, administrativni tajnik.