nacionalne-manjine.info

Stranica www.nacionalne-manjine.info nastala je u sklopu projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi" kojeg je financirala Europska unija, a provodio WYG International i CPM od lipnja 2006. do studenoga 2007.

03. Svibanj 2019.


ODRŽANA 84. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 2. svibnja 2019. održana je 84. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Predsjednik Savjeta predstavio je prisutnima članove novog saziva koje je Vlada Republike Hrvatske imenovala na četverogodišnji mandat Rješenjem od 18. travnja 2019., i to: Vladimira Hama, novog potpredsjednika Savjeta i predstavnika njemačke nacionalne manjine, Zoricu Velinovsku, predstavnicu makedonske nacionalne manjine, Mirjanu Galo, predstavnicu srpske nacionalne manjine, te Ishaka Hodžića, predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.

Na temelju članka 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet je prihvatio Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“br. 124/17) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A 732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je jednoglasno donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini.

Prilikom glasovanja o Odluci o rasporedu sredstava primjenjivale su se Smjernice i upute Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnicima koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, te se glasovalo zasebno o financiranju svake pojedine nacionalne manjine.

Odlukom o rasporedu sredstava određeno je da će se sredstvima iz Državnog proračuna sufinancirati ostvarivanje programa kulturne autonomije 78 ustanova i udruga nacionalnih manjina s ukupnim iznosom od 36.005.157,00 kuna, što u odnosu na 2018. godinu predstavlja povećanje od 2.620.157,00 kuna.

Članovi Savjeta u raspravi su razmatrali pitanje izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 5. svibnja 2019. sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine, broj 25/19).

U raspravi je istaknuto kako se i ovi izbori za vijeća i predstavnike održavaju s neadekvatnom promidžbom odnosno ignoriranjem medija, kao i činjenica da ni država i njene institucije nisu ukazale na njihovu važnost. Država ima obvezu osigurati da se manjinski glas suštinski čuje i da bude konstitutivni element odluka koje se odnose ne samo na pripadnike manjina, već i na lokalnu zajednicu u kojoj manjine putem vijeća sudjeluju u upravljanju lokalnim poslovima. Na taj bi se način osigurala djelotvorna jednakost i odgovornost za poduzete akcije i zajednički donesene odluke.

Savjet je pozvao pripadnike nacionalnih manjina da bez obzira na ove okolnosti izađu na birališta budući da su manjinska vijeća i predstavnici treća važna komponenta manjinskog predstavništva koja pruža mogućnost utjecaja da u lokalnim i regionalnim samoupravama bude više od 5000 kandidata koji mogu regulirati interese nacionalnih manjina na tim područjima.

Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina (1,9M)

29. Travanj 2019.


SVEČANO OTVOREN MEDIJSKI CENTAR MAĐARA U RH

U subotu je u Petefijevoj ulici u Bilju otvoren Medijski centar u Bilju, namjena kojeg je da uredništvima tjednika na mađarskom jeziku „Új Magyar Képes Ujság“ te TV-emisije „Drávatáj“ osigura trajan, primjeren i tehnički besprijekoran prostor. Osim cijelog kata za uredništva i moderan TV-studio, u zgradi Medijskog centra biti će i velika konferencijska sala te u prizemlju prostorije za rad DZMH – udruga Bilje.

„Veliki je ovo dan za medije mađarske manjine u Hrvatskoj. Nakon pune 23 godine života u najmu, konačno će uredništva za nas važnih institucija raditi u vlastitim prostorijama, primjerenima njihovoj važnosti za našu zajednicu. Konferencijska sala je kapaciteta 80 osoba, te je opremljena svim dostupnim tehničkim pomagalima, a posebno nam je drago da smo – nakon nekoliko godina života na ulici, bez prostorija za okupljanje – izgradnjom ove zgrade uspjeli osigurati i primjerene prostore za rad naše udruge u Bilju, koja ove godine slavi 25 godine postojanja. Iako prevažno, ovo je tek prvo u nizu značajnih otvorenja novih objekata i ustanova za mađarsku zajednicu u 2019-oj godini. Nastavljamo skromno i ponizno raditi u interesu mađarske zajednice u Hrvatskoj“, rekao je Robert Jankovics, zastupnik mađarske manjine u Hrvatskom Saboru i član Savjeta za nacionalne manjine.

Organizatori su posebno istaknuli važnost brzine izvedenih radova, kojom je od idejnog rješenja do uporabne dozvole prošlo tek oko dvije godine. Ukupna vrijednost zgrade i opreme je oko 2,8 milijuna kuna, a u cijelosti je financirana iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nakon svečanog rezanja vrpce i razgledavanja prostorija, brojnim nazočnim Mađarima obratili su se i mađarski supredsjedatelj te hrvatski zamjenik supredsjedatelja Mješovitog odbora za uzajamnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Mađarskoj – g. Ferenc Kalmár i g. Milan Bošnjak, državni tajnik za Mađare izvan Mađarske – g. Árpád János Potápi, ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske – Alen Tahiri, veleposlanik Mađarske u Zagrebu – nj.e. József Magyar, generalni konzul Mađarske u Osijeku – nj.e. Antonio De Blasio te predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom Saboru – Vladimir Bilek.

18. Travanj 2019.


VLADA PONOVNO IMENOVALA ALEKSANDRA TOLNAUERA PREDSJEDNIKOM SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 153. sjednici održanoj u četvrtak 18. travnja 2019. godine donijela odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine RH te ponovno potvrdila Aleksandra Tolnauera za predsjednika Savjeta.

Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednike i dio članova Savjeta za nacionalne manjine. Razriješeni su: Aleksandar Tolnauer, Veselko Ćakić, mr. sc. Renata Trischler, potpredsjednica i članica (njemačka nacionalna manjina), te članovi Darko Šonc (slovenska nacionalna manjina) Marija Semenjuk Simeunović (ukrajinska nacionalna manjina), Angel Mitrevski (makedonska nacionalna manjina), Zvonko Kostelnik (rusinska nacionalna manjina), Branka Baksa (slovačka nacionalna manjina), Aleksandar Tolnauer (židovska nacionalna manjina), Veselko Ćakić (srpska nacionalna manjina) Bermin Meškić, (bošnjačka nacionalna manjina), dr. sc. Nives Rittig-Beljak (austrijska nacionalna manjina) i Danilo Ivezić (crnogorska nacionalna manjina).

Vlada je imenovala šest članova Savjeta za nacionalne manjine iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina i pet članova Savjeta iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih pripadnika nacionalnih manjina koje su predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina. Imenovane članice i članovi su: Vladimir Ham (njemačka nacionalna manjina), Darko Šonc (slovenska nacionalna manjina), Marija Semenjuk Simeunović (ukrajinska nacionalna manjina), Zorica Velinovska (makedonska nacionalna manjina), Zvonko Kostelnik (rusinska nacionalna manjina), Branka Baksa (slovačka nacionalna manina) Aleksandar Tolnauer (židovska nacionalna manjina), Mirjana Galo (srpska nacionalna manjina), Ishak Hodžić (bošnjačka nacionalna manjina), dr. sc. Nives Rittig-Beljak (austrijska nacionalna manjina) i Danilo Ivezić (crnogorska nacionalna manjina).

Iz reda predloženih članova i članica, temeljem provedenog postupka po Pozivu, Vlada je predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine imenovala Aleksandra Tolnauera, potpredsjednicom Mirjanu Galo i potpredsjednikom Vladimira Hama.

28. Veljača 2019.


P R I O P Ć E N J E Z A J A V N O S T S 83. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 27. veljače 2019. održana je 83. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na 83. sjednici članovi Savjeta informirani su o prijedlozima programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije pristiglih na Javni poziv za sufinanciranje programa kulturne autonomije za 2019. godinu.

Na Javni poziv za 2019. godinu ukupno je prijavljeno 1 035 programa kulturne autonomije od strane 85 udruga i ustanova nacionalnih manjina s 125 njihovih podružnica, i to:

- informiranje: 57 programa
- izdavaštvo: 68 programa
- kulturni amaterizam: 434 programa
- kulturne manifestacije: 476 programa.

Udruge i ustanove 19 nacionalnih manjina predložile su za ostvarivanje programa dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 50.653.703,57 kuna, što u odnosu na 2018. godinu kada je bilo zatraženo 47.890.072,26 kuna, predstavlja povećanje od 5,8%.

Od prijavljenih 15 novih udruga, dvije udruge ne idu na daljnju procjenu Povjerenstvu za raspodjelu sredstava odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete za sufinanciranje propisane Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16).

Vezano uz postupke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa radi utvrđivanja predstavlja li povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa glasovanje članova Savjeta zastupnika Hrvatskog sabora o Odluci o rasporedu sredstava, Savjet je još jednom podcrtao da isti ne mogu snositi odgovornost za sukob interesa dok je na snazi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Člankom 36. Ustavnog zakona propisano je da su članovi Savjeta zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, te je specifičnost pripadnika manjina upravo u činjenici da ih u svakom predstavljanju, pa tako i pri imenovanju za članove Savjeta, predlažu manjinske udruge i druge organizacije manjina iz kojih dolaze i čije interese zastupaju.

U skladu sa Smjernicama i uputama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, za Odluku Savjeta o rasporedu sredstava za 2019. godinu zastupnici manjina u Hrvatskom saboru glasovat će na način da će se nakon deklariranja interesne povezanosti sa udrugom čiji su članovi, izuzeti od raspravljanja i odlučivanja o zahtjevu i dokumentaciji predmetne udruge, kao i drugih udruga iste nacionalne manjine.

S obzirom na to da istek četverogodišnjeg mandata 12 članova Savjeta koji nisu zastupnici Hrvatskog sabora nastupa 27. ožujka 2019., članovi su Savjeta izviješteni kako je Vlada Republike Hrvatske pozvala vijeća nacionalnih manjina da predlože kandidate za sedam članova Savjeta za nacionalne manjine.

Također je pozvala manjinske udruge, vjerske zajednice, pravne osobe i građane pripadnike manjina, da predlože kandidate za pet članova Savjeta iz redova istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih ličnosti.

Predsjednik Savjeta zahvalio se svim članovima Savjeta na suradnji i udjelu kojim je svaki pojedini član doprinio radu Savjeta za nacionalne manjine kao krovne manjinske institucije u Republici Hrvatskoj.

07. Veljača 2019.


POSJET VELEPOSLANIKA DRŽAVE IZRAEL SAVJETU ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine gospodin Aleksandar Tolnauer 05. veljače 2019. godine primio je veleposlanika Države Izrael, Ilana Mora. Tijekom posjeta predsjednik Savjeta upoznao je veleposlanika sa ulogom i sastavom Savjeta za nacionalne manjine koji sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina zastupa 22 nacionalne manjine priznate Ustavom Republike Hrvatske, a čiji sastav odražava njihovu samobitnost, osobitost, povijesne vrijednosti te etničku, kulturnu i svaku drugu raznolikost. Vezano za židovsku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj istaknuta je njihova uloga u povijesnom, kulturnom, javnom i političkom životu Republike Hrvatske kao jedne od najintegriranijih nacionalnih manjina u hrvatsko društvo s istovremenim očuvanjem njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta. Razgovaralo se i o nekim još uvijek neriješenim problemima organizacija i pripadnika židovske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, prvenstveno vezano za povrat imovine kao i pokušajima povijesne revizije stradanja Židova u NDH. Vezano za ta pitanja, obostrano je izražena nada u politički volju za rješavanje istih u svjetlu suradnje aktualne Vlade Republike Hrvatske s nacionalnim manjinama donošenjem operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017./2020., kao i veoma dobrih odnosa između Države Izrael i Republike Hrvatske.

Veleposlanik Mor zahvalio se na prijemu te istaknuo važnost rada Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u ostvarivanju još boljih veza između Države Izrael i Republike Hrvatske od kulturnih do gospodarstvenih programa te izrazio želju za daljnjom suradnjom sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

07. Veljača 2019.


PREDSJEDNIKU SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE DODJELJENA GODIŠNJA NAGRADA SKD PROSVJETA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer dobio je godišnju nagradu SKD Prosvjeta. Ovo priznanje, Zlatnu značku za izuzetni doprinos namijenjenu ličnostima izvan srpske zajednice, Tolnaueru je uručena na ovogodišnjoj Svetosavskoj akademiji SKD Prosvjeta koja je 28. siječnja održana u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a kojoj su prisustvovali i ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević te Mitropolit Porfirije.

Aleksandar Tolnauer tom je prilikom izjavio da ovu nagradu doživljava i kao priznanje Savjetu za nacionalne manjine i njegovoj upornoj borbi protiv pojava diskriminacije, govora mržnje, povijesnog revizionizma te zalaganja za jačanje kulture tolerancije u hrvatskom društvu koja je nažalost često na kušnji.

Osim predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandru Tolnaueru ovogodišnje nagrade SKD Prosvjeta dodijeljene su i sveučilišnom profesoru Dejanu Joviću s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu za intezivno znanstveno stvaralaštvo te koreografkinji Valeriji Farago iz Vojnića za njegovanje i razvoj folklora.

11. Prosinac 2018.


OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA – JAVNI SKUP NA TEMU „GOVOR MRŽNJE“

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer učestvovao je na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava te 70 - godišnjici Opće deklaracije o ljudskim pravima koju je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Skup je otvorio ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri, osvrnuvši se uvodno na Deklaraciju kao vrhunsko postignuće svih naroda i nacija te skup zajedničkih standarda na području zaštite i promocije ljudskih prava.

Skupu su se obratili potpredsjednik Hrvatskog sabora dr.sc. Furio Radin, prof.dr.sc. Milorad Pupovac, predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine i Snježana Vasiljević, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, govoreći o odgovornosti i ulozi politike, političara, medija i cjelokupne zajednice u suzbijanju i borbi protiv govora mržnje.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer u svom izlaganju posebno je istaknuo: „U Hrvatskoj je govor mržnje u porastu, diskriminatoran i zapaljiv sadržaj je u porastu. Mržnja vas danas u Hrvatskoj čini važnima jer vam daje legitimitet i pažnju javnosti te privid da ste vi u pravu i da je sve ono što se događalo i prezentiralo bilo krivo i da je sve laž.“

Na kraju skupa Kristijan Kevešević, savjetnik u Vladinom uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predstavio je kampanju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske sa preporukama za suzbijanje govora mržnje u političkom prostoru.

10. Prosinac 2018.


PREDSJEDNIK SAVJETA NA DANU OBILJEŽAVANJA KOORDINACIJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer sudjelovao je 09. prosinca 2018. na obilježavanju Dana koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Kroz ovu manifestaciju Koordinacija, koju čine vijeća i predstavnici 18 nacionalnih manjina Grada Zagreba tradicionalno obilježava svoj Dan, 10. prosinca, a ujedno i Međunarodni dan ljudskih prava.

Predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika Grada Zagreba Dušan Mišković u svom uvodnom izlaganju osvrnuo se na proteklu godinu govoreći o aktivnostima Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer obratio se skupu izražavajući zadovoljstvo suradnjom sa Koordinacijom vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, ističući pri tome Koordinaciju kao primjer pozitivne prakse u primjeni Ustavnog zakona. Istaknuo je sadašnju dobru suradnju sa Vladom Republike Hrvatske, što je najbolje razvidno iz ovogodišnjeg proračuna povećanjem sredstava za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina. No, unatoč postignutim rezultatima u rješavanju problema pripadnika nacionalnih manjina, moramo zajednički svakodnevno raditi na suzbijanju nekih pojava i tendencija usmjerenih na pokušaje smanjivanju prava nacionalnih manjina, naročito u njihovom političkom predstavljanju te porasta govora mržnje, inverzije i revizije povijesti, naglasio je Tolnauer.

Ujedno je u ime Savjeta za nacionalne manjine i u svoje osobno ime čestitao Dan koordinacije, Dan ljudskih prava, te nadolazeći Božić (po Julijanskom i Gregorijanskom kalendaru) i Novu 2019. godinu.

Danu Koordinacije prisustvovali su: izaslanica Gradonačelnika Milana Bandića Elizabeta Knorr, zamjenica pročelnice Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Grada Zagreba, predstavnici veleposlanstava, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

U programu su sudjelovali mješoviti pjevački zbor „Montenegro“ Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore iz Zagreba, harfistica Veronika Tadina, predstavnica slovenske nacionalne manjine, Bernardina Mjeda, mezzosopranistica, predstavnica albanske nacionalne manjine, BKUD Sevdah - predstavnici bošnjačke nacionalne manjine, Dagmar Drachler predstavnica češke nacionalne manjine, SKUD Prosvjeta, Pododbor Zagreb-predstavnici srpske nacionalne manjine, MKD“Ohridski biser“-predstavnici makedonske nacionalne manjine iz Zagreba te Glazbena skupina Židovske općine Zagreb Jewsers, - predstavnici židovske nacionalne manjine.

10. Prosinac 2018.


SLUŽBENI POSJET KONSULTATIVNOG VEĆA ZA ZAJEDNICE UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE KOSOVO

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer 4.prosinca 2018. primio je na njihov zahtjev delegaciju Konsultativnog veća za zajednice Kosova ureda Predsjednika Republike Kosovo u sastavu: predsjednik Vijeća Živojin Ćirković, Berhil Šasivari, Cecilija Čolaković, Adelia Qorraj Emini, Blerim Krasnigi i Sead Bardha, viši pravni savjetnik.

Predsjednik Savjeta upoznao je delegaciju sa načinom izbora članova i sastavom Savjeta koji zastupa 22 nacionalne manjine priznate Ustavom Republike Hrvatske s obzirom na udjel pripadnika pojedinih manjina u ukupnom stanovništvu održavajući manjinsku, etničku i kulturnu raznolikost, te povijesne vrijednosti.

Tijekom sastanka istaknuta je uloga Savjeta za nacionalne manjine u promicanju sudjelovanja nacionalnih manjina u političkom i javnom životu Republike Hrvatske, kao i u procesu integracije u hrvatsko društvo s jedne strane te stvaranju uvjeta za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta s druge strane.

Naglašena je i važnost kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za koju Vlada Republike Hrvatske osigurana sredstva u Državnom proračunu u kojem je području postignut najveći stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predsjednik Savjeta naglasio je da je donošenje Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. odnosno financijska podrška za njihovu provedbu temelj za ostvarivanje i očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina te stvaranje tolerantnijeg ozračja.

Predsjednik delegacije gospodin Živojin Ćirković zahvalio se na prijemu te pozvao predsjednika Savjeta za nacionalne manjine u uzvratni posjet Republici Kosovo.

27. Studeni 2018.


MANJINSKI FORUM 2018

MANJINSKI FORUM 2018., GODIŠNJI BROJ (2,7M)

26. Studeni 2018.


U BJELOVARU ODRŽANE 12. VEČERI NACIONALNIH MANJINA

U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske kao suorganizatora 12. Večeri nacionalnih manjina u Bjelovaru, predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer 24. studenoga 2018. sudjelovao je na otvaranju ove tradicionalne manifestacije čiji je utemeljitelj Češka Obec Bjelovar.

U sklopu programa ovogodišnjih 12. Večeri nacionalnih manjina pred više od dvije tisuće gledatelja u Školsko-sportskoj dvorani nastupilo je deset nacionalnih manjina i posebnih gostiju, Češko društvo – “Chodský soubor Mrákov”, Češka Republika, Albansko društvo Baskhia Vau Dejes Qendra Kulturore i Hrvatsko društvo – KUD “Sesvete” iz Sesveta.

Bogati repertoar pjesama, plesova, običaja i gastronomskih delicija predstavilo je 12 udruga nacionalnih manjina koji su svojim radom postigli da ova manifestacija od male priredbe s dvjestotinjak gledatelja izraste u značajan festival

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer obratio se skupu pozdravnim govorom istaknuvši kako ova manifestacija mora poslužiti kao primjer dobre prakse i legitimacije kulture različitosti, a što je prepoznala i Vlada Republike Hrvatske koja je u prijedlogu Državnog proračuna za 2019. godinu sredstva za kulturnu autonomiju povećala za 7,73 %.

Pozdravnim govorom okupljenima su se obratili i zastupnik Hrvatskog sabora Robert Jankovics, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs i gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, a prisustvovali su i Vladimir Bilek, predsjednik Kluba nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, Ermina Lekaj-Prljaskaj saborska zastupnica, prečasni Damir Vrabec, kancelar Bjelovarsko-križevačke biskupije, predstavnici diplomatskog zbora, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te brojne bjelovarčanke i bjelovarčani.

22. Studeni 2018.


ODRŽAN SEMINAR SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine 21. studenoga 2018. u prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu održan je Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. godinu i godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018. godinu.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer otvorio je seminar. Govorio je o položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, o ulozi Savjeta za nacionalne manjine te o povećanju sredstava za programe kulturne autonomije manjina koja u 2019. godini ukupno iznose 36.460.157,00 kn, što iznosi 7,75% povećanja u odnosu na sredstva iz 2018. godine.

Predavanje je održala i načelnica Sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija Slavka Malenica koja je izlagala na temu uloga i zadaće sektora proračunskog nadzora u kontroli namjenskog utroška sredstava Državnog proračuna te o financijskom nadzoru neprofitnih organizacija i proračunskog nadzora zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

Marko Trošelj i Maja Peran, savjetnici u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove Agencije za zaštitu podataka, izlagali su o informacijama vezanim uz zaštitu osobnih podataka prilikom prijava programa na Javni poziv, kao i kod dostave polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvješća udruga i ustanova.

Zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta Tibor Varga upoznao je prisutne predstavnike udruga i ustanova sa interaktivnom prijavom programa kulturne autonomije za 2019. godinu, kao i sa interaktivnom predajom godišnjih izvješća za prethodnu 2018. godinu.

Također, izvijestio je kako je 16. studenoga 2018. objavljen Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, a koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna u 2019. godini, s rokom za podnošenje prijedloga programa 30 dana od objave.

Seminaru su bili nazočni članovi Savjeta za nacionalne manjine i zastupnici Vladimir Bilek, predsjednik i Robert Jankovics, potpredsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predstavnici medija.

20. Studeni 2018.


VELEPOSLANIK UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE POSJETIO SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer 19. studenoga 2018. primio je veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, gospodina Andrewa Stuarta Dalgleisha, na njegov zahtjev.

Tijekom posjeta razgovaralo se o ulozi Savjeta za nacionalne manjine u promicanju sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, kao i u procesu integracije pripadnika nacionalnih manjina u hrvatsko društvo s jedne strane te stvaranju uvjeta za očuvanje njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta s druge strane. Predmet razgovora bio je i položaj nacionalnih manjina u Europskoj uniji.

Nadalje, predsjednik Savjeta je upoznao visokog povjerenika sa sastavom Savjeta čiji članovi zastupaju 22 manjine priznate Ustavom Republike Hrvatske s obzirom na udjel pripadnika pojedinih manjina u ukupnom stanovništvu, a koji sastav odražava njihovu samobitnost i osobitost, povijesne vrijednosti, etničku, kulturnu i svaku drugu raznolikost.

Vezano uz suradnju sa aktualnom Vladom Republike Hrvatske čijom je političkom voljom i potezima ostvaren vidljivi napredak u stvaranju tolerantnijeg ozračja i u ostvarivanju manjinskih prava, predsjednik je Savjeta istaknuo važnost donošenja Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020., koji predstavljaju temelj za ostvarivanje i očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina odnosno financijsku podršku za njihovu provedbu.

Istaknut je daljnji napredak u ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina u kojem je području postignut najveći stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske gospodin Andrew Stuart Dalgleish zahvalio se na prijemu te izrazio želju za daljnjom suradnjom sa Savjetom za nacionalne manjine.

25. Listopad 2018.


DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE OBILJEŽILA 25 GODINA POSTOJANJA I RADA

Demokratska zajednica Mađara Hrvatske 24. listopada obilježila je 25. obljetnicu svog rada. Tom je prigodom u Belom Manastiru održana svečana sjednica, kojoj su nazočili predsjednici Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković te predsjednik Mađarskog parlamenta László Kövér.

U svom je govoru predsjednik DZMH Robert Jankovics istaknuo značajne događaje iz povijesti Zajednice te je istakao kako je dolazak predsjednika dvaju parlamenata velika čast i za mađarsku zajednicu u Republici Hrvatskoj i za njezinu krovnu organizaciju - Demokratsku zajednicu Mađara Hrvatske.

„Ovih 25 godina preživjeli smo najgore, ali i najljepše trenutke i mogu reći da smo postali svjetionik kako po zaštiti mađarskih prava, na način da ostanemo lojalni državljani Republike Hrvatske, tako i po odanosti zaštite mađarske zajednice u Hrvatskoj“, rekao je Jankovics.

U svojim govorima predsjednici Kövér i Jandroković izrazili su veliko zadovoljstvo radom DZMH te su obećali daljnju potporu. Osim dvaju predsjednika Parlamenata sjednici su nazočili i veleposlanici Mađarske u Zagrebu i Hrvatske u Budimpešti József Magyar i Mladen Andrlić, generalni konzuli Mađarske u Osijeku te Hrvatske u Pecsuhu Drago Horvat i Antonio De Blasio kao i brojni zamjenici ministara, državni tajnici te gradonačelnik Grada Belog Manastira Tomislav Rob.

Sjednici je nazočio i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer koji je u svom pozdravnom govoru izrazio izuzetno zadovoljstvo radom udruga u sklopu DZMH, ali i činjenicom primjernih odnosa Vlade Mađarske prema hrvatskoj manjini u Mađarskoj te hrvatske Vlade prema mađarskoj manjini u Republici Hrvatskoj.

28. Rujan 2018.


ODRŽANA 80. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 28. rujna 2018. održana je 80. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na 80. sjednici predstavnici Hrvatske radiotelevizije podnijeli su Izvješće o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u 2017. godini.

Savjet je donio zaključak kojim je utvrdio nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u radijskom i televizijskom programu Hrvatske radiotelevizije u 2017. godini, a vezano uz provedbu članka 18. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske.

Utvrdio je obvezu održavanja konzultativnih sastanaka s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije radi osiguranja kontinuiteta u razmjeni mišljenja o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima i iznošenja prijedloga o sadržaju i udjelu programa namijenjenih manjinama u cjelokupnom programu, radi rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima, kao i pitanja zastupljenosti manjina u svim programima Hrvatske radiotelevizije.

Prihvaćeni su zahtjevi za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, Kulturnom društvu Bošnjaka Hrvatske iz Zagreba Preporod i Talijanskoj uniji iz Rijeke.

Savjet je donio Odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji s Institutom za migracije i narodnosti te odluku o zajedničkom održavanju ciklusa javnih tribina sa Centrom za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

24. Rujan 2018.


PREMIJER PLENKOVIĆ ODRŽAO RADNI SASTANAK S ČELNIŠTVOM DZMH

Na poziv predsjednika Roberta Jankovicsa, premijer Andrej Plenković posjetio je u Belom Manastiru i Dom Mađara te se sastao sa vodstvom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske. Zajedno s njim, radnom sastanku nazočili su i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, državni tajnik ministarstva kulture Ivica Poljičak, šef kabineta predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, kao i župan Ivan Anušić te gradonačelnik Belog Manastira, Tomislav Rob.

Posjet je za nas izuzetno značajan, ne samo kao nedvosmislena potpora našem radu, već i u provedbi projekata od najvišeg interesa za mađarsku zajednicu u Republici Hrvatskoj. U svom uvodu, premijera i njegove suradnike izvijestio sam o ozbiljnom poslu kojeg unutar mađarske zajednice radimo u posljednje dvije godine, kao i planovima do kraja mandata, a dio kojih izravno ovisi upravo o potpori nazočnih ministara i državnih tajnika. Ulaganje u mjesta gdje živi mađarska nacionalna manjina na istoku Hrvatske izravna je potpora Projektu Slavonija, Baranja i Srijem, i vjerujem da ćemo i u tom smislu nastaviti biti partneri. Uostalom, i objekt u kojem smo se sastali – Dom Mađara u Belom Manastiru, nastao je kao rezultat uspješne suradnje Vlade Republike Hrvatske i nas iz mađarske zajednice, a otvoren je u studenom 2017. godine. Ono što nam je posebno drago, da jednako tako dobar odnos ima i Vlada Mađarske u odnosu na hrvatsku nacionalnu manjinu u Mađarskoj, rekao je Robert Jankovics, predsjednik DZMH i zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom Saboru.

U ime DZMH, sastanku su nazočili članovi izvršnog predsjedništva Zajednice, dopunjeni nedavno imenovanim načelnikom Samostalnog sektora za obrazovanje nacionalnih manjina Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nandorom Čapo-om.

Vlada kojoj sam na čelu želi da se mađarska, ali i sve ostale manjine u Hrvatskoj osjećaju kod kuće. Sa zastupnikom Jankovicsem imamo odličnu suradnju od samog početka ovog mandata, on je važan dio vladajuće većine. Sretan sam vidjeti ovaj lijep objekt Mađarskog doma u Belom Manastiru, koji je realiziran od početka do kraja za vrijeme ove Vlade. A bit će toga još, rekao je premijer Plenković novinarima nakon sastanka sa čelništvom DZMH u Belom Manastiru. ( preuzeto iz GLASA SLAVONIJE )

17. Rujan 2018.


SEMINAR O ULOZI I UNAPRJEĐENJU RADA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U ZADRU

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je 14. rujna 2018. godine u Zadru seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Seminar je otvorio predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri, a sudionicima seminara, članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina obratile su se i predstavnice Grada Zadra Mirjana Zubčić i Iva Dunato te ispred Zadarske županije Mileva Ikić.

Cilj seminara bio je informiranje i educiranje članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, motiviranje i poticanje na bolju suradnju vijeća i predstavnika sa tijelima lokalnih jedinica te razmjena informacija o svim specifičnim problemima pripadnika nacionalnih manjina.

Na skupu je bilo riječi o dosadašnjoj ulozi i radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i predstojećim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji će se održati naredne godine. Uz probleme, iznosili su se i primjeri dobre prakse i pozitivna iskustva u međusobnoj suradnji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sa upravnim tijelima.

10. Rujan 2018.


U SPLITU ODŽAN SEMINAR O ULOZI I UNAPRJEĐENJU RADA VIJECA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je 07. rujna 2018. godine u Splitu seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Seminar su otvorili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri.

Tom je prigodom predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer izvijestio da je formirana radna grupa za izradu prijedloga zakona o izboru predstavnika i vijeća nacionalnih manjina kojim bi se konačno , po prvi put, cjelovito i sustavno reguliralo ovo važno pitanje manjinske politike u hrvatskom društvu, a što predstavnici manjina odavno traže. Očekuje se da će Vlada prijedlog novog zakona uputi u parlamentarnu proceduru do kraja ove godine kako bi zakon mogao bitu u funkciji već za izbore manjinskih institucija 2019.godine.

Na seminaru se raspravljalo o dosadašnjoj ulozi i radu vijeća , predstavnika i koordinacija nacionalnih manjina pri čemu su posebna razmatrana pitanja informiranja i educiranja članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za kvalitetniji i efikasniji rad u primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, unapređivanja i jačanja suradnje manjinskih institucija sa tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijskim aspektima funkcioniranja manjinske samouprave, izbora vijeća, pravnog statusa manjinskih predstavnika itd.. Razmijenjene su i informacija o specifičnim problemima pripadnika nacionalnih manjina i primjerima dobre prakse na području Splitsko-dalmatinske županije.

Uz članove vijeća i koordinacija te predstavnike nacionalnih manjina iz Splitsko-dalmatinske županije u radu seminara sudjelovali su i pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Bahrija Sejfić, savjetnica u Ministarstvu uprave Ivana Ferera, predstavnici grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Marina Kuzmanić Petreš i Marko Bekavac te član Savjeta za nacionalne manjine Angel Mitrevski.

Prije samog seminara organizatore te predstavnike nacionalnih manjina grada i županije primio je i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. U razgovorima je istaknuto kako Grad Split i vijeća nacionalnih manjina u gradu nemaju otvorenih problema, ali da prostora za napredak suradnje uvijek ima te je u tom kontekstu posebno naglašena potreba zajedničkog rada na pozitivnoj percepciji manjina u javnosti.

04. Rujan 2018.


POSJET VISOKOG POVJERENIKA OESS-a ZA NACIONALNE MANJINE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer sastao se 03. rujna 2018. godine u Vladi RH s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine Lambertom Zannierom .

Službenom posjetu također su nazočili viša savjetnica OESS-a Natacha Andanovski Carter, viši pravni savjetnik OESS-a William Romans, ravnatelj Centra za sigurnosnu suradnju Fayez Risheg, predstavnik Ministarstva za vanjske i europske poslove Filip Naglić i savjetnica u Vladi - Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine Danijela Komadina.

Tijekom posjeta razgovaralo se o ulozi Savjeta za nacionalne manjine u promicanju sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, kao i u procesu integracije pripadnika nacionalnih manjina u hrvatsko društvo te stvaranju uvjeta za očuvanje njihovog kulturnog i nacionalnog identiteta.

Nadalje, predsjednik Savjeta upoznao je visokog povjerenika sa sastavom Savjeta čiji članovi zastupaju 22 manjine priznate Ustavom Republike Hrvatske a čiji sastav odražava njihovu samobitnost i osobitost, povijesne vrijednosti, etničku, kulturnu i svaku drugu raznolikost.

Vezano uz ostvarivanje prava na pristup javnim medijima, predsjednik Savjeta upozorio je na nezadovoljstvo načinom izvještavanja pojedinih medija o ulozi nacionalnih manjina u društvu što u praksi rezultira antimanjinskim raspoloženjem i percepcijom da su manjine privilegirane.

Istaknuo je zabrinutost angažmanom pojedinih konzervativnih udruga i inicijativa kojim se poziva na izmjene izbornog sustava na način da se pripadnicima manjina onemogući izbor njihovih zastupnika čime bi izgubili izbornu jedinicu, a rezultat toga bi bio da bi se njihovi predstavnici u Hrvatskom saboru birali glasovima većinskog naroda. Takve ideje o promjeni izbornog sustava na štetu manjina direktno zadiru u ustavno uređenje Republike Hrvatske te bi se njihovom realizacijom urušila stečena prava definirana Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Vezano uz suradnju sa aktualnom Vladom Republike Hrvatske čijom je političkom voljom i potezima ostvaren vidljivi napredak u stvaranju tolerantnijeg ozračja u ostvarivanju manjinskih prava, predsjednik je Savjeta istaknuo važnost donošenja Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. — 2020., koji predstavljaju temelj za ostvarivanje i očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina odnosno financijsku podršku za njihovu provedbu.

Istaknut je daljnji napredak u ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina u kojem je području postignut najveći stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Dogovorena je daljnja suradnja Savjeta za nacionalne manjine sa Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju u pitanjima zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

27. Kolovoz 2018.


PREDSJEDNIK SAVJETA NA 9. LIPOVLJANSKIM SUSRETIMA

U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske kao suorganizatora 9. Lipovljanskih susreta predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer 25. kolovoza 2018. sudjelovao je na otvaranju ove tradicionalne manifestacije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – „Lipovljanski susreti 2018.“

Program ovogodišnjih „Lipovljanskih susreta“, trodnevne manifestacije, koja se održala od 24.-26.kolovoza, uključio je mnoge sadržaje, od predstavljanja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske – pjesmom, plesom, nošnjom, običajima, gastro ponudom, do raznih sportskih susreta, izložbi, predavanja i gospodarskih susreta, a zemlja partner ovog susreta bila je Kanada.

U okviru bogatog programa jedne od najvećih i najznačajnijih manifestacija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer održao je predavanje na Okruglom stolu čija je tema bila „Nacionalne manjine – migracija i sigurnost u demokratskim društvima“, kao dijela znanstvenog projekta Fakulteta političkih znanosti, Centra za međunarodne i sigurnosne studije Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer obratio se skupu pozdravnim govorom, uz izaslanika Predsjednice Republike Hrvatske Ivu Žinića, izaslanicu gradonačelnika Grada Zagreba, Oliveru Majić, veleposlanika Kanade u RH Daniela Maksymiuka i načelnika Općine Lipovljani Nikolu Horvata.

21. Kolovoz 2018.


PRAZNIK PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG U MANASTIRU KRKA

Na poziv Episkopa dalmatinskog gospodina Nikodima na proslavi praznika Preobraženja Gospodnjeg u Manastiru Krka, u ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske prisustvovao je predsjednik Savjeta gospodin Aleksandar Tolnauer.

Praznik Preobraženja Gospodnjeg u pravoslavlju ubrajaju u 12 velikih Kristovih praznika, a obilježava ga cijela Pravoslavna Crkva, pa tako i vjernici u Hrvatskoj.

Predsjednik Savjeta se okupljenima obratio prigodnim pozdravnim govorom čestitajući im praznik Preobraženja Gospodnjeg.

Među okupljenima u Manastiru Krka bili su: župan šibensko-kninski Goran Pauk i zamjenica župana Anja Šimpraga, saborski zastupnik prof.dr. Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, saborski zastupnik Boris Milošević, dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik Knina, predsjednik SKD „Prosvjeta“ Mile Radović, zamjenik predsjednika SKD „Prosvjeta“ prof.dr.sc Siniša Tatalović i tajnik Slobodan Živković.

21. Kolovoz 2018.


SREDIŠNJA PROSLAVA DANA SVETOG STJEPANA*

U nedjelju je, u prepunoj dvorani Doma kulture u Suzi, održana središnja proslava Dana svetog Stjepana za Republiku Hrvatsku, u organizaciji Demokratske zajednice Mađara Hrvatske. Svetog Stjepana kralja mađarski narod slavi kao kralja koji je na Božić 1000. godine prihvatio krunu pape Silvestra i priveo mađarski narod kršćanstvu. Upravo su u povodu toga svoje prigodne govore održali predsjednik DZMH i saborski zastupnik Robert Jankovics, predsjednik Odbora za vanjske poslove hrvatskog Sabora – Miro Kovač te predsjednik Odbora za vanjske poslove Mađarskog Parlamenta, Zsolt Németh. U svom govoru Kovač je pohvalio rad zastupnika Jankovicsa u interesu mađarske zajednice u Hrvatskoj te je pohvalio sve inicijative koje vode ka boljem odnosu Hrvatske sa susjedima, posebice s Mađarskom. Također se podsjetio svih aktivnosti mađarske zajednice u Hrvatskoj tijekom agresije na Hrvatsku u zaštiti domovine te zahvalio i Mađarskoj na svekolikoj političkoj i svakoj drugoj pomoći.

Njegov partner po funkciji – Zsolt Németh istaknuo je da su suvereni narodi temelj buduće kršćanske Europe te da je upravo hrvatska nogometna reprezentacija pokazala kako male nacije, ako su pametne i složne, mogu biti nositelji najvećih stvari. - Cijela Mađarska navijala je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u nogometu i imali smo dojam da se u vašoj istrajnosti, upornosti i efikasnosti mogu sažeti sve težnje zemalja srednje Europe u odnosu prema velikima - rekao je Nemeth.

Predsjednik DZMH Robert Jankovics u svom je govoru istaknuo važnost činjenice da roditelji sa svojom djecom razgovaraju na materinjem, mađarskom jeziku, da svi sudjeluju u razvoju mađarskog identiteta i da će svi Mađari u tome imati potporu Demokratske zajednice Mađara Hrvatske.

- Ako se nastavi trend mira unutar mađarske zajednice u Hrvatskoj, ova je zajednica spremna na velike stvari. Molim vas da me u tome i nadalje podupirete - rekao je Jankovics.

Osim gostiju iz hrvatskog Sabora i mađarskog parlamenta, manifestaciji nazočili su i dogradonačelnik Pecsuha, István Decsi, izaslanici generalnog konzulata Mađarske u Osijeku te veleposlanstva Mađarske u Zagrebu.

Manifestacija je već tradicionalno završila posvetom novog kruha. Manifestaciju je financirao Savjet za nacionalne manjine.I.G. (*Tekst i slika preuzeti iz GLASA SLAVONIJE)

20. Lipanj 2018.


PREDSJEDNIK SAVJETA NA KONFERENCIJI O ZAŠTITI NACIONALNIH MANJINA I EUROPSKE POVELJE O REGIONALNIM ILI MANJINSKIM JEZICIMA U STRASBOURGU

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer 18. I 19. lipnja 2018.godine, kao član Hrvatske delegacije učestvovao je u Strasbourgu na Konferenciji o zaštiti nacionalnih manjina i manjinskih jezika u Europi. Konferencija je organizirana u sklopu šestomjesečnog Hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, a bila je posvećena 20.obljetnici stupanja na snagu Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, kao najvažnijih međunarodno pravnih instrumenata za zaštitu nacionalnih manjina u Europi.

Konferenciju je otvorila potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Marija Pejčinović-Burić te u svom obraćanju istaknula kako je Republika Hrvatska bila među prvim potpisnicima oba ova važna europska dokumenta, što svjedoči o važnosti koju Republika Hrvatska pridaje pitanju zaštite nacionalnih manjina.

Ujedno se osvrnula i na hrvatsku manjinsku legislativu u koju su ugrađene odredbe Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina te Europske povelje o manjinskim jezicima. , ističući visoke hrvatske pravne standarde zaštite nacionalnih manjina u Europi. Ministrica je također modelirala panel na temu „Manjine i manjinski jezici u Europi“ na kojem je među ostalima sudjelovao i Peter Szijjarto, ministar vanjskih poslova i trgovine Republike Mađarske.

12. Lipanj 2018.


DANI NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer, u subotu, 09.lipnja 2018.godine, sudjelovao je na manifestaciji „Dani nacionalnih manjina Grada Zagreba, koja je održana u centralnom zagrebačkom parku „Zrinjevac“.

Na manifestaciji je sudjelovalo 17 nacionalnih manjina; albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska i ukrajinska, koje su predstavile svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine te autohtona jela.

Osim glazbenim i folklornim programom, manjine su se predstavile i revijom narodnih nošnji. Poslije otvorenja izložbe fotografija nacionalnih zajednica koje je snimio slavni hrvatski ratni fotoreporter i umjetnički fotograf, nedavno preminuli Toni Hnojčik, održan je koncert orkestra Gradske muzike Kotor.

Manifestaciju pozdravnim govorom otvorio je predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba Dušan Mišković. Pozdravljajući sudionike programa, gradonačelnika Grada Zagreba i predsjednika Savjeta za nacionalne manjine RH kao i predstavnike institucija, istaknuo je da danas u Zagrebu živi 5,26% pripadnika nacionalnih manjina koji svojom ulogom u znanosti, kulturi i povijesti Zagreba najbolje svjedoče njihove neodvojivosti od ukupne zagrebačke baštine.

U ime pokrovitelja i supokrovitelja okupljenima su se obratili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer te gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

U svom obraćanju predsjednik Tolnauer je istaknuo: « Velika mi je čast pozdraviti vas danas u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, i to u ovom trenutku u kojemu bi nas neki oslobodili dosegnutih prava, slobodnog predstavljanja i zastupanja. Zato mi je posebno drago da smo ovdje svi zajedno. Ovaj grad ima veliku povijest, kao i mjesto na kojem se nalazimo. Ako se okrenete oko sebe gotovo da imate povijest nacionalnih manjina. Zato imam potrebu, u ime Savjeta i osobno, zahvaliti se Gradu Zagrebu i gradonačelniku Bandiću, koji u trenucima koji su politički uzburkani po pitanju prava nacionalnih manjina i njihove zastupljenosti, provodi ono što je u Europi i u svijetu priznato a to je integracija svih u jedno društvo. Drago mi je da je objavljena knjiga „Nacionalne manjine u Zagrebu“ i preporučam da je pročitate. Možda će i onima koji nisu tako upućeni ili su zavedeni na neki način biti jasnija povijest i Zagreba i Hrvatske « – rekao je Tolnauer.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić naglasio je: «Svima onima koji bi htjeli profitirati na pravima nacionalnih manjina, o kojima govorim kao o nacionalnim zajednicama, poručujem da se demokracija društva ogleda u pravu manjina. Poruka je da nacionalne manjine nisu problem. Mi moramo riješiti problem među hrvatskim većinskim narodom kojem i sam pripadam, a nacionalne manjine su naš ukras i sreća je da ih imamo jer to je budućnost ovoga grada i ove zemlje. U Zagrebu ne radimo to samo zbog nacionalnih manjina, niti drugih, nego zbog toga što smo civilizacijski dostigli tu razinu da smo normalni ljudi i ne dijelimo ljude nego živimo multikulturalnost i multietničnost. Poruka onima koji bi to htjeli promijeniti je – ne dirajte nacionalne manjine. «

Među uzvanicima koji su pratili program nazočili su: saborski zastupnici Vladimir Bilek, prof.dr.Milorad Pupovac, Elizabeta Knorr, pomoćnica pročelnice Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Sektor za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine, Andrija Petrović, voditelj Službe za nacionalne manjine, Vesna Kusin, glumica Kostadinka Velkovska i dr. Prisutni su bili svi predsjednici Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba te Imbro Berkeš, predsjednik Koordinacije nacionalnih manjina Zagrebačke županije.

07. Lipanj 2018.


ODRŽAN SEMINAR „MEDIJI I NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Savjet za nacionalne manjine u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sukladno svom Programu rada za 2018.godinu organizirao je 06.lipnja 2018.godine u Opatiji Seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – Zaštita manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva“.

Seminar su otvorili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer te pomoćnik ravnatelja Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, mag.Branko Sočanac.

Sudionicima su se obratili svojim izlaganjima Robert Jankovics zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru i član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Čedomir Višnjić u ime Ministarstva kulture, prof. dr. sc. Siniša Tatalović i prof.dr. Gordana Vilović sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Saša Milošević, član Programskog vijeća HRT-a, Anita Malenica, članica Vijeća za elektroničke medije, Danijela Draštata, urednica Multinacionalnog magazina „Prizma“ te Alen Čemeljić, urednik Radio Rijeke.

U raspravi je ukazano je da ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima ima presudno značenje za promicanje ravnopravnosti manjina, ostvarivanje tolerancije, promicanja suživota te očuvanju kulturnog identiteta, u smislu da u današnjem svijetu informacije i medijski prostor predstavljaju ključna mjesta iz kojih proizlazi javno mnijenje, te percepcije političkog, društvenog i kulturnog manjinskog identiteta.

Glavni naglasci stavljeni su na Izvješće HRT-a 2017.godine vezano za zastupljenost nacionalnih manjina u programima HRT-a i HR-a te je zaključeno da ne korespondiraju sa ugovornim obvezama HRT-a potpisanim sa Vladom Republike Hrvatske, vezano za zastupljenost nacionalnih manjina u programima HRT-a. Iz samog Izvješća razvidno je da se u 2017.godini nacionalnim manjinama posvetilo u sva 4 programa HRT-a ukupno 60 sati i 24 minute, što iznosi 0,69% zastupljenosti u programima HRT-a.

Ukazano je i na sve raširenije pojave govora mržnje na privatnim i lokalnim TV i radio postajama, elektroničkim medijima, portalima, kao i na pojave izrazite neprofesionalnosti pojedinih urednika i novinara, koji otvoreno zastupaju stavove koji su u potpunoj suprotnosti sa temeljnim europskim vrijednostima u smislu jačanja svijesti o poštivanju i razumijevanju drugog i drugačijeg.

Zaključno je ukazano na dužnost javnih medija, pogotovo u današnjim društvenim okolnostima, na doprinos u promicanju i poštovanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, razumijevanja i poštivanja različitosti te uključivanja manjinskih pitanja u sve programe HRT-a, čime bi se izrazito doprinijelo razvoju kulture dijaloga između većine i manjine kao ravnopravnih članova i subjekata u političkom, kulturnom i društvenom životu Republike Hrvatske.

28. Svibanj 2018.


22.MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA „NACIONALNE MANJINE, MIGRACIJE I SIGURNOST U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA“

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske u zajednici sa Centrom za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zakladom FriedrichEbert Stiftung, te Academic Network for Cooperation in South East Europe (Akademska mreža za suradnju u jugoistočnoj Europi), kao tradicionalni suorganizator sudjelovao je na 22. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima“održanoj na Brijunima od 24.-27.svibnja 2018.godine.

Na Skupu su sudjelovali znanstvenici i stručnjaci iz devet zemalja čiji je djelokrug znanstvenog rada prava nacionalnih manjina, problem suvremenih migracija te sigurnosna pitanja, kao i članovi Savjeta za nacionalne manjine.

Cilj ovog znanstvenog skupa je bio razmatranje svih tema vezanih za poziciju nacionalnih manjina, migracija i sigurnosti u sklopu znanstveno-kritičnog vrednovanja s političkog, pravnog, sigurnosnog, geopolitičkog, gospodarstvenog , obrazovnog, socijalnog, duhovnog i kulturnog aspekta.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer otvorio je skup uvodnim govorom te predsjedavao panelima na temu: Identitet i politička participacija doseljenika iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Obrazovni izbori pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ujedno se osvrnuo na aktualna zbivanja vezana za tendencije i pokušaje određenih društvenih i političkih grupacija usmjerenih na reduciranje dostignutih prava nacionalnih manjina, naročito njihovog zastupanja u političkom životu, kao izrazito osjetljivog pitanja, te posljedica koje bi takva restriktivna zadiranja u razinu dosegnutih prava imala na cjelokupno društvo.

Ovaj znanstveni skup još je jednom otvorio prostor i mogućnosti suočavanja sa svim ovim pitanjima, te rezultirao kvalitetnim zaključcima koji će biti dostupni političkoj i znanstvenoj javnosti.

07. Svibanj 2018.


PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA U BEOGRADU ODRŽAO PREDAVANJE „POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Na poziv dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu prof.dr. Dragana R. Simića, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer održao je 03. i 04. svibnja 2018. godine predavanje na temu „Položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“ te sudjelovao u posebnoj raspravi na kolegiju Fakulteta političkih nauka o dostignućima hrvatske manjinske legislative u usporedbi sa ostvarivanjima manjinskih prava u državama zapadnog Balkana.

Predavanje je izazvalo izniman interes, kako studenata, tako i profesora Fakulteta političkih nauka te šire javnosti, što je bilo razvidno iz niza pitanja vezanih za položaj srpske nacionalne manjine, ali i ostalih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Predavanju je prisustvovao i hrvatski veleposlanik u Republici Srbiji, Gordan Bakota, dekan prof. dr. Dragan R. Simić, prof. dr. Siniša Tatalović, kao i predstavnici akademske zajednice Srbije.

Dekan Fakulteta političkih nauka prof.dr. Dragan R. Simić izrazio je zadovoljstvo i zahvalio se na suradnji, uz želju za daljnjom suradnjom sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske na planu kako konkretnih, tako i znanstvenih pitanja vezanih za položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

02. Svibanj 2018.


SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S TAJNIKOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA NJEMAČKE ZA PITANJA STRANACA I NACIONALNIH MANJINA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer 28.travnja 2018.godine, sastao se u Zagrebu s Dr. Berndom Fabritiusom, tajnikom Ministarstva unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke za pitanja stranaca i nacionalnih manjina te gospodinom Benediktom Praxenthalerom savjetnikom u Ministarstvu unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke za pitanje stranaca i nacionalnih manjina na njihov poziv.

Tijekom susreta od strane Dr. Bernda Fabritiusa, iskazan je posebni interes vezan za položaj, status i rad njemačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, posebno vezano za aktivnosti na području ostvarivanja prava iz kulturne autonomije, obrazovanja, informiranja te drugih značajnih pitanja od obostranog interesa.

Također Dr. Bernd Fabritius pokazao je i veliki interes za hrvatsku legistlativu kojom su uređena prava i zaštita nacionalnih manjina te izrazio zadovoljstvo usklađenošću kriterija Savjeta za nacionalne manjine RH s kriterijima Europske unije vezanim za dodjelu sredstava za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Dr. Bernd Fabritius zahvalio se na sastanku te uputio poziv predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske da posjeti Saveznu Republiku Njemačku s željom za razvoj buduće suradnje na pitanjima zaštite nacionalnih manjina.

02. Svibanj 2018.


SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S PREDSJEDNIKOM PANEUROPSKE UNIJE NJEMAČKE I CSU ZASTUPNIKOM U EUROPSKOM PARLAMENTU

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer 27.travnja 2018. godine, sastao se u Zagrebu sa Berndom Posseltom, predsjednikom Paneuropske unije Njemačke, predsjednikom CSU – Odjela za srednju i istočnu Europu te CSU zastupnikom u Europskom parlamentu koji je vodio CSU delegaciju u posjeti Republici Hrvatskoj, na njegov poziv.

Tijekom susreta razgovaralo se o aktualnim pitanjima vezanim za zaštitu i status nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te njihovim učešćem u političkom, javnom i kulturnom životu, sa posebnim naglaskom na položaj njemačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Poseban naglasak stavljen je na teme vezane za ostvarivanja prava iz kulturne autonomije, obrazovanja, informiranja, te političkog zastupanja, kao i pitanja vezana za nacionalne manjine u Europskoj uniji.

Bernd Posselt iskazao je veliki interes vezan za uređenje prava i zaštite nacionalnih manjina kao i rad Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske te izrazio želju i poziv za razvoj buduće suradnje između Savjeta za nacionalne manjine i institucija koje predstavlja.

21. Travanj 2018.


ODRŽANA 78. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 19. travnja 2018. održana je 78. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na temelju članka 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je prihvatio Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Kako je prikazano u Godišnjem izvješću, u 2017. godini, putem Savjeta sufinanciralo se 90 manjinskih udruga i ustanova s 211 podružnica, ogranaka i pododbora te utrošilo ukupno 31.627.000 kuna za 860 programa kulturne autonomije.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je donio Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003, Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

U skladu s Odlukom, u 2018. godini putem Savjeta sufinancirat će se 870 programa koje su predložile 84 udruge i ustanove manjina odnosno 171 njihove podružnice s ukupnim iznosom od 33.840.000,00 kuna, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 2.000.000,00 kn.

Udrugama i ustanovama srpske nacionalne manjine Odlukom je dodijeljeno 9.227.000,00 kuna, talijanske 6.680.000,00 kuna, mađarske 3.845.000,00 kuna, češke 3.004.000,00 kuna, bošnjačke 2.027.500,00 kuna, rusinske 657.000,00 kuna, a ukrajinske 653.000,00 kuna.

Za romske udruge predviđeno je 503.000,00 kuna, dok će se za pretpostavke za ostvarivanje njihove kulturne autonomije dodijeliti dodatnih 500.000,00 kuna.

Prema bilateralnom sporazumu talijanske ustanove dobit će 500.000,00 kuna, dok će manifestacijama u Bjelovaru i Lipovljanima biti dodijeljeno po 25.000,00 kuna.

Potpredsjednica Savjeta Renata Trichler upoznala je prisutne s uspješnom akcijom prikupljanja milijun potpisa za Inicijativu europskih građana za prava manjina Minority SafePack organizacije FUEN — Federal Union of European Nationalities, s ciljem jačanja zaštite manjina u europskim zemljama.

Skupljeno je preko 1.215.000 potpisa, a uspjeh je zabilježen i u Republici Hrvatskoj zahvaljujući aktivnom radu Srpskog narodnog vijeća, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i drugih manjinskih organizacija.Unaprijed utvrđena kvota u Republici Hrvatskoj iznosila je 8250 potpisa, a prikupljeno je 17.484 potpisa, čime se Hrvatska svrstala u blok deset zemalja koje su ispunile kvotu traženih potpisa.

Svi dokumenti koje je Savjet donio na 78. sjednici biti će objavljeni na službenim web stranicama Savjeta www.nacionalne–manjine.info.

11. Travanj 2018.


U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU ODRŽANO SREDIŠNJE OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ROMA

Svjetski dan Roma obilježava se 8.travnja u čast prvog Svjetskog kongresa Roma održanog 1971. godine u Londonu. Koji je značaj tog događaja dokazuje činjenica da su na Kongresu usvojene odluke o romskoj zastavi, službenoj himni i proglašenju službenog romskog jezika.

U Zagrebu je 6.travnja održano središnje obilježavanje Svjetskog dana Roma u Hrvatskom državnom arhivu. Na događanju je prisustvovao velik broj uzvanika među kojima i veleposlanici, akademici, predstavnici nevladinih institucija te gradski i državni dužnosnici kao što su izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Olivera Majić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić, izaslanica predsjednika Vlade RH Marija Pletikosa, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer i ostali.

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ svake godine u suradnji s Vijećima općina, gradova i županija i na inicijativu saborskog zastupnika Veljka Kajtazija dodjeljuje godišnju nagradu zaslužnim osobama iz javnog života za dugogodišnji rad i doprinos razvoja romske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Ove godine nagrada je pripala Aleksandru Tolnaueru, predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske za doprinos razvoju romske zajednice na području obrazovanja, stjecanja znanja te za doprinos očuvanju romskog jezika kao povijesno-kulturnog bogatstva i raznolikosti svjetske nematerijalne kulturne baštine. Uz to, nagrada je dodijeljena i veleposlaniku Republike Indije u Hrvatskoj Sandeepu Kumaru, za doprinos razvoju romske zajednice u Republici Hrvatskoj i njezinom povezivanju s pradomovinom Indijom.

19. Ožujak 2018.


OBILJEŽENA 170. OBLJETNICA MAĐARSKE GRAĐANSKE REVOLUCIJE

15. ožujak Mađari slave kao jedan od najvažnijih dana u novijoj povijesti – dan pobune protiv tadašnje Austro-ugarske.

Prigodne manifestacije održane su u gotovo svim udrugama mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a jedna od najznačajnijih održana je u Zagrebu, u organizaciji Veleposlanstva Mađarske, MKUD-a Ady Endre te Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.

U prvom dijelu manifestacije položeni su vijenci pred spomen-ploču Šándoru Petőfi-ju u Vlaškoj, a u drugom dijelu održan je prigodni program u prostorijama Mađarskog instituta u Zagrebu.

Osim brojnih pripadnika mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj, manifestaciji su nazočili i državni tajnik u Vladi Mađarske Péter Cseresznyés, veleposlanik Mađarske u Zagrebu – József Magyar, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i zamjenik predstojnika stručne službe Savjeta Tibor Varga , ravnatelj vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Branko Sočanac i njegova zamjenica Bahrija Sejfić te zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom Saboru i član Savjeta za nacionalne manjine RH Robert Jankovics.

14. Ožujak 2018.


Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma Savjeta za nacionalne manjine RH o javnoj nabavi i njijhovog izvršenja za 2017. godinu (291,3K)

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

07. Ožujak 2018.


SVEČANO OTVORENA NOVA SPORTSKA DVORANA OŠ LUG

Nakon punih 475 godina neprekidnog osnovnoškolskog obrazovanja u baranjskom mjestu Lug, 5. ožujka otvorena je nova sportska dvorana Osnovne škole u kojoj se nastava odvija na mađarskom jeziku po modelu A.

Investicija je vrijedna 5 milijuna kuna, a koju je u cijelosti financirala Osječko-baranjska županija temeljem preporuke Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Mađarskoj.

Ovom, za Mađare u Hrvatskoj važnom događaju, nazočili su i brojni visoki uzvanici: Zvonko Milas i Ferenc Kalmár supredsjedatelji Mješovitog međuvladinog odbora za zaštitu hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj i mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, József Magyar, veleposlanik Mađarske u Zagrebu, Antonio De Blasio Antonio, generalni konzul Mađarske u Osijeku, Robert Jankovics, zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom Saboru i član Savjeta za nacionalne manjine RH, Bahrija Sejfić, zamjenica ravnatelja Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije

Nakon svečanog otvorenja u Lugu, delegacija je nazočila svečanom otvorenju Hrvatske kuće u Pecsuhu.

25. Siječanj 2011.

ENGLESKI PRIJEVOD KNJIGE PROF SINIŠE TATALOVIĆA "NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ"

Nacionalne manjine u Hrvatskoj (189,3K)

Agencija STINA izdala je engleski prijevod poznate publikacije prof.dr. Siniše Tatalovića "Nacionalne manjine u Hrvatskoj".

Dopunjeno i prošireno izdanje ove knjige na engleskom jeziku objavljeno je pod naslovom "THE POLICIES OF PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA".

Prvotna verzija ove knjige nastala je u okviru projekta "Edukativno - informativna podrška zaštiti i unapređenju prava nacionalnih manjina i jačanju međuetničke tolerancije" koji je STINA provodila 2004. i 2005. uz financijsku potporu EU.

Knjiga Siniše Tatalovića, redovitog profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, savjetnika predsjednika Republike za politički sustav i jednog od naših najrenomiranjih eksperata za problematiku nacionalnih manjina naišla je na veliki interes.

Knjiga daje iscrpan i sustavan prikaz nacionalnih manjina u Hrvatskoj, od povijesnog utemeljenja njihovih zajednica, preko različitih razdoblja, padova i uspona politike koja se vodila prema nacionalnim manjinama do pregleda njihove aktualne organiziranosti i djelovanja u hrvatskom društvu.

To je čini cjelovitom i faktički jedinstvenom knjigom takve vrste u nas.

Engleski prijevod ove vrijedne knjige stoga ne samo da predstavlja značajnu međunarodnu prezentaciju hrvatskog trnovitog puta, ali i značajnih dostignuća u zaštiti manjinskih prava, u momentu kada počinju završni pregovori za ulazak Hrvatske u EU, već sigurno može poslužiti različitim društvenim, državnim i manjinskim institucijama i organizacijama u njihovoj boljoj međunarodnoj komunikaciji kada je riječ o nacionalnim manjinama i manjinskoj politici u Hrvatskoj.

Ukoliko ste zainteresirani za narudžbu ove knjige molimo vas da nas kontaktirate (podaci u zaglavlju).