nacionalne-manjine.info

Stranica www.nacionalne-manjine.info nastala je u sklopu projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi" kojeg je financirala Europska unija, a provodio WYG International i CPM od lipnja 2006. do studenoga 2007.

28. Rujan 2018.


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godinu (891,8K)

Zapisnik 81. sjednice Savjeta za nacionalne manjine (85,0K)

Zapisnik 82. sjednice Savjeta za nacionalne manjine (68,0K)

Zapisnik 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH (111,0K)

Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2019. godinu (15,3K)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije (26,9K)

Odluka o raspodjeli sredstva potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije romske nacionalne manjine (17,6K)

Odluka o prenamjeni sredstava za programe kulturne autonomije udruga nacionalnih manjina (16,1K)

Zaključak 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH o Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) (53,0K)

Zapisnik 79. sjednice Savijeta za nacionalne manjine (81,0K)

Odluka za Talijansku uniju , Rijeka (23,0K)

Odluka za Kulturno društvo „Petefi Šandor“, Vardarac (23,0K)

Odluka za Kulturno društva Bošnjaka Hrvatske „Preporod“, Zagreb (22,5K)

Odluka za Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta„, Zagreba (22,0K)

Zapisnik 78. sjednice Savjeta za nacionalne manjine (111,5K)

Odluka o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine (18,1K)

Odluka za Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske PREPOROD - Zagreb (21,5K)

Odluka za Mađarsko kulturno društvo ADY ENDRE- Zagreb (22,0K)

Odluka za Poljsku kulturnu udrugu MIKOLAJ KOPERNIK - Zagreb (22,0K)